Doğal su kaynağını içinde barındıran 10 dönümlük arazi yatırımının tamamlanarak fizibilite çalışmalarının başlatılması