Doğal su kaynakları ve isale hattı kendi tapulu arazilerinde bulunan
‘fındıkSu’ 210 bayii aracılığıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ illerinde
en hijyenik koşullarda müşterilerine ulaşmaktadır.